Nguyễn Minh Tùng

Giám Đốc Quỹ Cân Bằng Bản Việt

Ông Tùng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF), một loại hình quỹ mở tập trung đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết & cổ tức cố định. Ông Tùng có 25 năm kinh nghiệm liên tục trong ngành ngân hàng và đầu tư tài chính.
Trước khi gia nhập VCAM, ông Tùng làm việc tại EASTSPRING Investments Fund Management Company (Một công ty của Prudential PLC, Anh Quốc), tại đây ông giữ chức vụ Giám Đốc Phát triển các sản phẩm quỹ và là thành viên Hội đồng đầu tư của Quỹ Eastspring Navigator Fund. Trước khi tham gia vào Công ty Quản lý Quỹ, ông Tùng là Giám đốc điều hành kiêm Tổng điều hành đầu tư của Công ty quản lý quỹ đầu tư Nhân Việt (Tigers Alliance Fund Management, thành viên của Centaurus Capital, London) đầu tư vào thị trường Chứng khoán Việt Nam từ 2009 – 2012. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt từ năm 2007 đến 2009, phụ trách mảng Ngân hàng Đầu tư và Tư vấn Doanh nghiệp giúp thu xếp vốn phát hành riêng lẻ, hợp nhất và tư vấn niêm yết. Từ 2004 đến 2007, ông Tùng là Giám đốc Đầu tư và Điều hành của Tập đoàn Phát triển Bất động sản Paragon Holding Corporation, tham gia vào việc hoạch định chiến lược đầu tư, huy động vốn và kế hoạch kinh doanh sản phẩm. Từ 1999 đến 2004, ông Tùng là Quản trị Đầu tư Cao cấp cho Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới, tham gia vào dự án hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhiệm vụ chính là tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các công ty tư nhân Việt Nam, định giá và lập kế hoạch tài chính và thu xếp vốn. Trước đó, ông Tùng đã có 6 năm kinh nghiệm với vai trò Chuyên viên Cao cấp tài trợ doanh nghiệp của Ngân hàng FirstVina Bank (nay là ngân hàng Shinhanbank), ông tham gia vào việc xây dựng và triển khai các sản phẩm ngân hàng, tài trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Ông có bằng Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh loại ưu của trường Université Libre de Bruxelles (Vương quốc Bỉ) năm 2000. Ông tốt nghiệp cử nhân Thương mại Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1992. Ông Tùng có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do UBCKNN cấp.