Trần Đỗ Quyên

Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ

Bà Quyên gia nhập VCAM từ năm 2011, bà Đỗ Quyên có kinh nghiệm trong thị trường tài chính và quản trị quỹ đầu tư chứng khoán. Bà đã có kinh nghiệm quản trị các quỹ đầu tư thành viên và quỹ mở của VCAM, bao gồm VCF, VCHF và VCAMBF.

Bà Quyên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngân hàng và Tài chính tại trường Đại học Singapore Institute of Management